צור קשר

חדשות ועדכונים

סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!


סערות החורף גרמו לנזק כלשהו?
פנו אלינו לחוות דעת מקצועית!


משירותינו הבולטים:
שמאים מובילים בתחום הכללי, חקלאי וענייני רכוש.


משרדי השמאים ממוקמים במרכז ומטפלים במקרים בכל אזור!udi

phonecube

שמאי חקלאות

גידול בעלי חיים בשיטה האורגנית

החקלאות האורגנית בעולם בשנים האחרונות וגם פה בישראל, תופסת נתח גדל והולך בצריכת מוצרי מזון ואופן ייצורו. כשם שחקלאות אורגנית שמתייחסת באופן אקולוגי וללא כימיקלים ותוספים מיוחדים לגידול צמחים ומזון, כך גם רווחת בעלי החיים היא בראש סדר עדיפויות לחקלאים אורגניים. על פי חוק, חקלאים אורגניים נדרשים לגייס בעלי חיים ללא השימוש באנטיביוטיקה או הורמוני גדילה סינתטיים. חקלאים אורגניים מספקים לבעלי החיים שלהם גישה לחוץ ומרעה, כך שהם יכולים לשוטט בחופשיות. תפישה זו מעגנת בתוכה את עיקרון הכבוד לכל יצור חי, שהוא מהעקרונות הבסיסיים של השיטה האורגנית, ומתוך כך, גם דוגלת במניעת צער בעלי חיים.

דרישות מהמגדלים

מגדל בעלי החיים האורגנים נדרש לפי דרישות הusda (הפדרציה הבינלאומית של חקלאות אורגנית) ליצור סביבת גידול נוחה ומתאימה לבעלי החיים שבמשקו, לספק לבעלי החיים מזונות אורגנים, ולהימנע משימוש שיטתי בתרופות, זרזי גידול והורמונים סינתטיים. בגידול עופות מודגשת הקפדה על מרחב מחייה מספק בלול ובסביבותיו, מניעת חדירת בעלי חיים טורפים ללול ולסביבותיו, וכן גישה נוחה לשטחי חצר פתוחים, בהם יכולים בעלי הכנף לשוטט לנקר, ולאסוף מזון מהסביבה הטבעית. מגדל בעלי החיים האורגנים נדרש לאפשר, בכל עת, לבעלי החיים אפשרות לתנועה מספקת, גישה נוחה ולא מוגבלת למזונות אורגנים, לשתייה ולמחסה נאות. במקרים של מחלות ומצבי אכף, נדרש מגדל בעל החיים האורגני לטפל בבעל החיים ולא להזניחו- בכדי למנוע סבל.

יתרונות אקולוגים

הצורך בגידול מזון אורגני לבעלי חיים מגדיל את שטחי הגידול האורגניים סביבה ומאפשר מחזור זרעים למגדלים נוספים. לשם המחשה, רפת של 100 פרות ניזונה משטח של 1200 דונם שיטופלו בשיטה אורגנית כדי לספק לה את צריכת המזון. הזבל שמייצרות 100 פרות מספיק לדשן את אותם 1200 דונם. 100 עזים זקוקות לשטח שטח של 100 דונם לגידול המזון לשנה, 100 תרנגולות צריכות שטח של 20 דונם לשנה. שטחים ירוקים אלה סביב בעלי החיים משמשים גם כ"ספוג" הקולט את מי הגשמים למי התהום. ללא שטחים אלו בכל אזור, יאטמו בבטון ואספלט. אותם פתחים חשובים לקליטת מי הגשמים. החקלאות האורגנית רואה כצורך קיומי למדינה בריאה, לפזר את בעלי החיים בכל מקום בו גרים תושביה, דבר זה יבטיח השארת שטחים פתוחים בכל רחבי הארץ.